Anesthesie: niet zomaar 'een spuitje'

Het woord 'anesthesie' is in de volksmond beter gekend als 'verdoving'. Het is een toestand waarbij de hersenen van een dier in een soort 'slaap' worden gebracht. Anesthesie is dus het in slaap brengen en houden tijdens een operatieve ingreep.

Hiervoor gebruik ik in mijn prakrijk diverse moderne methoden die per dier kunnen verschillen en afhankelijk zijn van o.a. de diersoort, leeftijd, conditie en aard van de operatie.

Bij oudere dieren wordt meestal eerst een bloedonderzoek uitgevoerd alvorens er een anesthesie wordt gepland. Hierdoor krijg ik een goed inzicht op de lever- en nier-functie's. Want deze twee organen moeten goed functioneren om geen complicatie te krijgen na de anesthesie. Tevens wordt voor iedere anesthesie een 'pre-anesthetisch onderzoek' uitgevoerd. Dit houdt een nauwkeurig onderzoek van hart, ademhaling en circulatie in.

Tijdens de anesthesie wordt ervoor gezorgd dat het dier rustig slaapt, pijnvrij is en zich ontspant.

In mijn praktijk wordt er vooral gebruik gemaakt van inhalatie-anesthesie. Deze moderne methode geeft een nauwkeurig te controleren slaap en is goed te bewaken met mijn bewakingsapparatuur. Via een tube die in de keel wordt geplaatst is het zo ook goed mogelijk om te beademen, wat voor bepaalde operaties van de borstholte noodzakelijk is.


Voorbeeld van een anesthesie bij de sterilisatie van een hond.

1. pre-anesthetisch onderzoek, eventueel bloedonderzoek uitvoeren

2. spuitje in de rug met een pijnstiller(!!) en een kalmerings-product (=pre-medicatie)

3. injectie in de poot via een catheder om de hond in slaap te brengen (=inductie)

4. een tube (buisje) in de luchtpijp aanbrengen (=intubatie)

5. aansluiten op de bewaking en de inhalatie-anaesthesie met isofluraan en zuurstof

6. de slaap wordt door de slaapgassen en de bewaking gecontroleerd in stand gehouden (=onderhoud)

7. als de operatie klaar is dan krijgt de hond 100 % zuurstof, hierdoor wordt de hond snel en rustig wakker en mag naar de uitslaapkamer als de bewaking aangeeft dat alles stabiel is.

8. de tube wordt verwijderd als de hond weer slikt. (=extubatie)

9. in de uitslaapkamer wordt de hond warm gehouden en veelvuldig gecontroleerd. Een paar uur na de operatie gaat ze alweer lopend met u mee naar huis