Castratie van de kater

Algemene informatie

Katten vertonen typische en herkenbare gedragingen, die het observeren van deze dieren zo interessant maken. Een kater die nog niet gecastreerd is, heeft echter een paar minder prettige kantjes:

-Een kater wil graag zijn territorium afbakenen door op verschillende plaatsen te urineren. Als dat in huis gebeurt, stelt zich een probleem ! Dit gedrag is immers moeilijk te corrigeren omdat het meestal gebeurt wanneer u afwezig bent. Bovendien heeft de urine van een intakte kater een scherpe en zeer doordringende geur.

-Het "macho" gedrag van katers leidt wel eens tot vechtpartijen met andere katers, met als gevolg bijt- en krabwonden die vaak geïnfecteerd raken en zelfs tot abscessen leiden.

-Katers gaan vaak dagenlang op stap om kattinnetjes te versieren. Ze komen dan moe en uitgehongerd thuis om zich te laten verzorgen en gaan er dan weer vandoor.

-Katers dekken ook verwilderde poezen, met als resultaat alweer een nest katjes die zullen moeten overleven zonder goede thuis.

Als uw kater op jonge leeftijd gecastreerd wordt, kunnen een groot deel van deze problemen voorkomen worden. Maar ook bij latere castratie wordt er vooruitgang gezien: de scherpe urinegeur verdwijnt, de kater wordt aanhankelijker en huiselijker en zal minder vechten. Hierdoor vermindert ook de kans op ziekten die door bijtwonden van andere katten worden overgedragen. Castratie wordt door de meeste eigenaars van katers verkozen, behalve uiteraard voor dekkaters waar nog mee gefokt wordt.


Op welke leeftijd?

De beste leeftijd om katers te castreren is tussen 6 en 12 maanden.


Hoe gebeurt de operatie?

U mag uw kater de dag van de operatie "nuchter" binnen brengen. Dit betekent dat hij de avond ervoor vanaf 18 u niets meer mag eten, wel drinken. De kater wordt volledig verdoofd en via een kleine snede in de balzak worden de testikels verwijderd. Er wordt een knoop gelegd met de grote bloedvaten en de zaadleider, waardoor geen hechtmateriaal moet worden gebruikt en er dus ook geen afstotingsreakties kunnen zijn. Het operatiewondje wordt open gelaten, waardoor minder zwelling van de balzakken optreedt. Na de operatie blijft de kater bij ons tot hij volledig terug wakker is. Hij kan rustig onder ons toezicht bijkomen en mag meestal dezelfde dag nog naar huis.


Wanneer moet er terug contact worden opgenomen met de dierenarts?

- Als uw kater na 24 uur nog steeds niet heeft gedronken.

- Als er etter uit het wondje loopt.

- Als uw kater suf lijkt of koorts heeft (vanaf 39˚C).