Chirurgie van de huisdieren

Ovariectomie vrouwelijk dier (sterilisatie)

Ovariohysterectomie vrouwelijk dier (sterilisatie)

Orchiectomie mannelijk dier (castratie)

Orchiectomie cryptoch dier

Vasectomie (steriel maken, testis blijt zitten)

Entropion

Ectropion

Oorhematoom

Laparatomie

Celiotomie

Mastectomie

Gastrotomie

Gastropexie

Enterotomie

Enterectomie

Splenectomie

Excisie ooglidtumor

Enucleatio bulbi

Tracheotomie

Tracheostomie

Cystotomie

Urethrotomie

Urethrostomie

Perianaallier neoplasieën

Ablatio vertikale gehoorgang

Totale ablatio gehoorgang

Fractuur symphyse mandibula

Trekken tand(en)

Vreemdvoorwerp in maagdarm-stelsel

Verwijderen huidgezwel

Reductie vagina-prolaps

Reductie rectum-prolaps

Femurkop-resectie

Vele kleinere chirurgische ingrepen